Egy nyelvet beszélünk

Egy gondolat három nyelven. Magyarul, magyarul és magyarul.

Hivatalnokok, jogászok!

Mely nem kívánt irányultságok irányába fejlődne ezen nagyszerűségében önnön kiválóságával nagyvilágbeli versenytársai közül színességének tükröződése folytán érdemlegesen kitűnni bizonyult emberi nyelv, a magyar, amennyiben esetlegesen kizárólagosság folytán, avagy nem tervezhető módon és előre nem látható véletlenszerűség szükségszerű következményeként azon nagyra becsült, ámde fölösleges és téves szószerkezeti elemekként személyeitek által definiálásra kerülő betűhalmazok alkotta alkotásaitokat nem ezen nyilvánvalóan mindennapos egyszerűség bizonyító erejével ható nyelvészeti választékosság sivárságának állapota megszüntetése okán, és mindezek mellett nagyra becsült nyelvújítási tevékenységetek aktív aktivitása során kifejtett teljesítményetek azon nagyszerű és emberfeletti szándékának és teljesítésének vágyával okozta célotok irányultságának maradéktalan és haladéktalan kifejtésére aknáznátok ki, hogy e megváltoztatásra érett, és ezen tények összességének előfordulása következményeinek által a maradandósága felőli kétség bizonyításáról tanúbizonyságot tett nyelvi színtelenséget és ezen megszokás tárgyává alakult szóhasználati tevékenységet az egyszerűségében egyszerű és hétköznapiságában hétköznapi átlagember köznyelvészeti mindennaposságából kiirtani szíveskedjetek.

Avagy mindezen tények halmazati összességén túlmenően, esetleges merő, véletlenségből amaz mondatelválasztási szakában törésponttá silányuló, valamint, többek között ezen nagyszerű tevékenységén túlmutató módon felsorolási elemeket önnön maguktól és, társaiktól elválasztásában megfelelő határozottsággal, képviselő, vessző alakzatban papíralapúságában használatba vett avagy elektronikusságában adatrögzítésre alkalmassá vált eszközre vetendő írásjel, vonatkozásának alkalmazásában szíveskednétek oly nagyra becsült kegyességgel azon nyelvi nagyságok példaképül elétek állított szabályszerkezeti megfelelőségéhez igazodni, mely személyek képes tudása könyvek és, szabályok írásbeliségben történő nagybecsű megfogalmazása réve folytán ezen tiszteletteljes erőre emelkedvén méltóztatott a magyar nyelv útmutatásaként hivatalosságában elfogadott szabálykörnyezeti előíráscsoportként szolgálni?

Magyarul: Mennyivel szegényebb lenne a magyar nyelv, ha nem használnátok annyi fölösleges, terjengős és oda nem illő szót a hivatalos irataitokban, és a helyesírás szabályai közül legalább a vessző elhelyezésére vonatkozó legalapvetőbbekkel megismerkednétek!

Amit biztosan mindenki ért: Asszon! Mi a kolompéros borcsanénje valagát írtak ezek mán megin az apekbó?

 

Kép: Icon Archive cc attribution 3.0 license.

Ezt olvastad már?

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük